شنوایی سنجی چیست؟


در واقع انواع تست هایی برای بررسی انواع اختلالات شنوایی ، تعادل و سایر سیستم های عصبی که توسط پزشک و متخصصان در این حوزه شناسایی، ارزیابی و مدیریت می شود. ادیومتری یا شنوایی سنجی یک آزمون شنوایی بدون درد و بدون تهاجم است که توانایی فرد را در شنیدن صداها ، تپش ها یا فرکانس های مختلف اندازه گیری می کند. از دست دادن شنوایی اغلب اولین علامتی است که افراد در مورد شنوایی سنجی به آن توجه می کنند. فرد تمایل دارد صدای تلویزیون را با صدای بلندتری نسبت به سایر اعضای خانواده روشن کند ، یا صدای کسی را که در کنار او صحبت میکند به سختی بشنود، حتی ممکن است زمانی که ... - ادامه مطلب را اینجا بخوانید

همه چیز در مورد شنوایی سنجی در ایران